+48 889 223 159 tel

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. email

Oferta

 

OFERTA

 

Przedstawiamy państwu ofertę złożoną z 7 pakietów usług.

Do każdego pakietu dołączony jest zestaw nieodpłatnych usług dodatkowych. Poszczególne pakiety składają się z usług księgowych

i kadrowych oraz usług dodatkowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.

 

Pakiet I: Księgi rachunkowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • przygotowanie polityki rachunkowości,
 • sporządzanie planu kont,
 • kwalifikowanie dowodu do księgowania,
 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT,
 • wycena aktywów i pasywów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych

 

Ewidencje VAT :

 

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7.

 

Zarządzanie kadrami

wg Pakietu IV

 

 Usługi dodatkowe

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

 

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z )
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:
 • udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

 

  Pakiet II: Księga Przychodów i Rozchodów – KPiR

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 

 • kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania,
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji:
 • środków trwałych,
 • wyposażenia,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • ustalanie wyniku finansowego,
 • naliczanie podatku dochodowego,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5).

 

Ewidencje VAT :

 

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7.

 

Zarządzanie kadrami

wg Pakietu IV

 

 Usługi dodatkowe

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

 

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z )
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy orazInspekcji Celnej:
 • udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

 

Pakiet III – Przychód ewidencjonowany – Ryczałt

Prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego:

 

 • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

Ewidencje VAT:

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE,
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego,
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7.

 

Zarządzanie kadrami

wg Pakietu IV

 

 Usługi dodatkowe

Powyższy pakiet obejmuje ponadto:

 

 • przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z )
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:
 • udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

 

Pakiet IV – Zarządzanie kadrami

Zarządzanie kadrami:

 

 • prowadzenie akt osobowych,
 • przechowywanie akt osobowych,
 • prowadzenie ewidencji pracowników,
 • prowadzenie kart urlopowych,
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń,
 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych,
 • przygotowywanie regulaminów pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów,
 • przygotowywanie świadectw pracy,
 • naliczanie płac i sporządzanie list płac,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • naliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4),
 • naliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS,
 • organizacja szkoleń BHP,
 • reprezentowanie w czasie kontroli PIP, ZUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R.

 

Pakiet V – Audyt

Audyt:

 

 • Kontrola poprawności prowadzenia księgowości przez osoby samodzielnie prowadzące księgowość własnej firmy. Audyt przeprowadzają certyfikowani księgowi.

 

Księgowość – kontrola:

 

 • prawidłowości zapisów w księgach (rachunkowych, przychodów i rozchodów)
 • prawidłowości odliczania kosztów,
 • prawidłowości prowadzenia ewidencji VAT,
 • innych ewidencji (środki trwałe, ewidencja wyposażenia, kartoteki wynagrodzeń)
 • prawidłowości sporządzenia deklaracji podatkowych.

 

Kadry – kontrola:

 

 • prawidłowości sporządzania dokumentów pracowniczych ( umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, świadectwa pracy itp )
 • prawidłowości prowadzenia akt osobowych ( zgodność z wymogami Kodeksu Pracy )
 • prawidłowości sporządzania list płac,
 • prawidłowość sporządzania deklaracji ZUS.

 

Pakiet VI – Nadzór księgowy

Nadzór księgowy:

 

 • Oferta skierowana jest do przedsiębiorców posiadających samodzielne służby finasowo-księgowe.
 • Nadzór księgowy jest usługą wspierania wymienionych służb w zakresie kontroli prawidłowości prowadzenia księgowości i obsługi kadrowej. Nadzór może być prowadzony okresowo lub ciągle.
 • Korzystając z usługi Klient otrzymuje możliwość bieżących konsultacji z osobą nadzorującą za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji lub osobiście.
 • Jesteśmy w stanie zapewnić zdalny dostęp do systemu księgowego klienta, który umożliwia bieżące monitorowanie przebiegu procesów finansowo-księgowych jak również kadrowych.

 

Usługi nieodpłatne (gratis)

Usługi dodatkowe:

 

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z)
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:
 • udzielanie wyjaśnień,
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
 • przygotowywanie wniosków o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

 

 

(C) 2021 Biegus Group Sp. z o.o. | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies